Različne vsebinske teme – strateški vidiki

​Na voljo so viri znanja in informacije z različnih vsebinskih področij, ki so pomembni tako za razvoj kot izvajanje e-izobraževanja. Gre za naslednje vsebinske teme: teoretični vidiki, menedžment, strateški vidiki, poslovni načrt, ekonomski vidiki, pedagoško-didaktični vidiki, kakovost, tehnološki vidiki, odprti izobraževalni viri in množični odprti online programi, razvoj programov e-izobraževanja in druge vsebine.

A Strategy for Powerful, Practical E-learning: Do you Have One?
http://www.youtube.com/watch?v=SspaKiJQbTM
 
e-Learning Strategy
http://www.le.ac.uk/strategies/elearning
 
Is Online Learning an Institutional Fit?
http://www.evolllution.com/opinions/online-learning-institutional-fit/
 
Learning Innovation: A Framework for Transformation
http://www.eurodl.org/?p=current&article=665
 
The elearning Guild's Handbook of e-Learning Strategy
http://www.elearningguild.com/content.cfm?selection=doc.817
 
Top 35 Articles on eLearning
http://elearningtech.blogspot.com/2010/11/top-35-articles-on-elearning-strategy.html
 
Top-ten it Issues, 2014: Be the Change You See
http://distance-educator.com/top-ten-it-issues-2014-be-the-change-you-see/