Različne vsebinske teme – razvoj programov e-izobraževanja

​Na voljo so viri znanja in informacije z različnih vsebinskih področij, ki so pomembni tako za razvoj kot izvajanje e-izobraževanja. Gre za naslednje vsebinske teme: teoretični vidiki, menedžment, strateški vidiki, poslovni načrt, ekonomski vidiki, pedagoško-didaktični vidiki, kakovost, tehnološki vidiki, odprti izobraževalni viri in množični odprti online programi, razvoj programov e-izobraževanja in druge vsebine.

10 Best Practices for Designing Blended Learning
https://theelearningcoach.com/elearning2-0/best-practices-in-blended-learning/
 
4 ways to Repurpose E-Learning Content
https://www.learndash.com/4-ways-to-repurpose-e-learning-content/
 
A Comprehensive Guide to Mobile Learning Design
https://www.shiftelearning.com/blog/a-comprehensive-guide-to-mobile-learning-design
 
ADDIE vs. AGILE Model: An Instructional Designer’s Perspective. Training Need Analysis.
https://www.iddblog.org/addie-vs-agile-model-an-instructional-designers-perspective
 
Best of 2018: Most Helpful Instructional Design Resources
https://community.articulate.com/articles/best-of-2018-most-helpful-instructional-design-resources/?utm_source=epiphanies&utm_medium=email&utm_campaign=121818-Epiphanies-5&mkt_tok=eyJpIjoiTjJNME1qZGxNemhtTmpsaSIsInQiOiJlNXg1Z01kbnFCVWhoaXVFWU5jbyt3NWczMTdIb1laRUhyZDh2UExBZm5LRHVzZ2hqb3JNMGs4eEx5WXdUOHg0eG9lV0dJU05JMysxN2dMZXJoYmExU25laXVHeEdJbHRuZHdFM0VlMlRIOFlCWURPbVMrNHcyVW9JZnFFNjlHOCJ9
 
Efficient Strategies for Integrating Universal Design for Learning in the Online Classroom
http://distance-educator.com/efficient-strategies-for-integrating-universal-design-for-learning-in-the-online-classroom/
 
eLearning Storyboard 101: How to Map Out an Online Course.
https://www.ispringsolutions.com/blog/elearning-storyboard
 
How Long to Develop One Hour of Training? Updated for 2017.
https://www.td.org/insights/how-long-does-it-take-to-develop-one-hour-of-training-updated-for-2017
 
How to Create Effective Storyboards for eLearning?
https://elearningindustry.com/create-storyboards-effective-elearning-tips
 
Instructional Design Strategies to Design Engaging eLearning Courses.
https://resources.commlabindia.com/ebook/instructional-design-strategies
 
Instructional Design: Study of a Widening Scope of Practice
http://distance-educator.com/instructional-design-study-of-a-widening-scope-of-practice/
 
Is instructional Design a Dying Art?
https://www.elearningguild.com/content/5081/research-is-instructional-design-a-dying-art
 
Journalism Techniques to Borrow for eLearning
http://theelearningcoach.com/elearning_design/journalism-techniques-for-elearning/
 
Starting a Learning Design Team
https://theelearningcoach.com/elearning_design/starting-a-learning-design-team/
 
The Basics of Scenario-based e-Learning
https://elearningindustry.com/the-basics-of-scenario-based-e-learning
 
The Elearning Professional Guide to Becoming a Content Curation Hero.
https://elearningindustry.com/free-ebooks/content-curation-expert-becoming-elearning-professionals-guide