Različne vsebinske teme – poslovni načrt

​Na voljo so viri znanja in informacije z različnih vsebinskih področij, ki so pomembni tako za razvoj kot izvajanje e-izobraževanja. Gre za naslednje vsebinske teme: teoretični vidiki, menedžment, strateški vidiki, poslovni načrt, ekonomski vidiki, pedagoško-didaktični vidiki, kakovost, tehnološki vidiki, odprti izobraževalni viri in množični odprti online programi, razvoj programov e-izobraževanja in druge vsebine.

About.com Small Business Information:
http://sbinformation.about.com/cs/businessplans/a/aa020903a.htm
 
Athabasca University, Canada's Open University Business Plan:
http://www.athabascau.ca/main/bizplans/04_2008_Plan.pdf
 
Business Models for E-learning
http://www.wiwi.uni-hannover.de/Forschung/Diskussionspapiere/dp-287.pdf
 
Business Planning Papers: Devising Business Plan
http://www.planware.org/businessstrategies.htm
 
Existing MOOC Business Models BizMOOC- Knowledge Alliance to Enable a European-wide Exploitation of the Potential of MOOCs for the World of Business.
https://bizmooc.eu/wp-content/uploads/2018/10/BizMOOC-R1.1-paper-08-MOOC-business-models-updated.pdf
 
Mindtools
http://www.mindtools.com/pages/index.html
 
PlanWare, Business Planning Papers: How to Write a Business Plan
http://planware.org/businessplan.htm