Spletni portali

V rubriki Spletni portali so na voljo spletne povezave do različnih virov znanja in informacij s področja e-izobraževanja in do drugih tem, povezanih z e-izobraževanjem. Portali se po svojem namenu in vsebini med seboj razlikujejo, v splošnem pa predstavljajo zbirko informacij o knjigah, člankih, učnih gradivih, digitalnih orodjih, konferencah, novicah, nasvetih, primerih dobre prakse ipd. Mnogi ponujajo tudi možnost mreženja strokovnjakov s področja e-izobraževanja.

A Portal of Educational Resources: Providing Evidence for Matching Pedagogy with Technology
http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/22906
 
ARIADNE Foundation
http://www.ariadne-eu.org
 
Blended, Online Learning and Distance Education, BOLDE (World-class Database of Research on Distance and Online Learning)
http://opac.acer.edu.au:8080/drde/index.html
 
Centre for Learning & Performance Technologies
http://c4lpt.co.uk
 
CHECK.point eLearning Portal
http://www.checkpoint-elearning.com/
 
Commonwealth of Learning, COL
http://www.col.org/resources/Pages/default.aspx
 
Distance-educator.com
http://distance-educator.com
 
e-Learning Centre
http://e-learningcentre.co.uk
 
Elearning Guild
http://www.elearningguild.com
 
Empower Yourself - Free Online Courses from the World's Leading Experts
https://alison.com/
 
EU SCIENCE HUB, Learning and Skills for the Digital Era
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills
 
Multimedia Educational Resources for Learning and Online Teaching, MERLOT
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
 
OAsis, COL's Open Access Repository
http://oasis.col.org/
 
Online Learning and Distance Education Resources, Moderated by Tony Bates
https://www.tonybates.ca/
 
Open Education Europa, the Gateway to European Innovative Learning
http://www.openeducationeuropa.eu/en/?migratefrom=elearningp
 
Over 1000 Free eLearning Resources
http://elearningindustry.com/over-1000-free-elearning-resources
 
Slovensko izobraževalno omrežje
http://www.sio.si/
 
Study Portals for Distance Learning Taking You Further
http://www.DistanceLearningPortal.com
 
TeachOnline
https://teachonline.ca/home
 
Tech Learning
http://www.techlearning.com/index
 
The Best eLearning Websites to Bookmark (2021 Update)
https://www.learnupon.com/blog/best-elearning-websites/
 
The Ultimate eLearning Resources Guide
https://www.learnupon.com/blog/elearning-resources-guide/?utm_source=LearnUpon+Master+List&utm_campaign=67201fcb60-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_04_10_41_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7277d0cf69-67201fcb60-127095941