Spletne revije o e-izobraževanju

Spletne revije s članki o e-izobraževanju in s članki o e-izobraževanju ali IKT v izobraževanju omogočajo dostop do najnovejših strokovnih spoznanj, do rezultatov raziskovalnega in razvojnega dela, do primerov dobre prakse, do novosti ipd. na področju e-izobraževanja ali tudi do različnih vidikov uporabe IKT v tradicionalnem izobraževanju.

American Journal of Distance Education
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=hajd20#.U6kZ8U2KCWh
 
Asian Association of Open Universities Journal
https://mcusercontent.com/2cb23eb7d36cab193aafc6d7f/files/2bc9cbad-5f81-4636-8bbc-08c59cb3403e/AAOUJ_15_3.pdf
 
Connections&EdTech News
http://www.col.org/news/connections/Pages/default.aspx
 
Distance Education
http://www.tandfonline.com/toc/cdie20/current#.U6kaZU2KCWg
 
eLearn Magazine
http://elearnmag.acm.org/index.cfm
 
eLearning Papers
http://www.openeducationeuropa.eu/sl/elearning_papers
 
Electronic Journal of eLearning, EJEL
http://www.ejel.org/main.html
 
eleed, E-learning & Education Journal
http://eleed.campussource.de/
 
European Journal of Open and Distance Learning, EURODL
http://www.eurodl.org
 
International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)
http://www.online-journals.org/index.php/i-jep
 
International Journal of Mobile and Blended Learning
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-mobile-blended-learning/1115
 
International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, IJVPLE
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-virtual-personal-learning/1134
 
Je-LKS, Journal of e-Learning and Knowledge Society
http://www.je-lks.org/
 
Journal of Learning for Development, JL4D
http://www.col.org/JL4D
 
MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, JOLT
http://jolt.merlot.org/vol10no4/Ross_1214.pdf
 
Online Journal of Distance Learning Administration, OJDLA
http://www.westga.edu/~distance/ojdla
 
Open Learning: The Journal of Open Distance and e-Learning
http://www.tandfonline.com/toc/copl20/current
 
Open Praxis, št. 2, 2017
http://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/issue/view/26/showToc
 
The International Review of Research in Open and Distance Learning, IRRODL
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl
 
The Journal of Educators Online, JEO
http://www.thejeo.com/