Spletne revije – s članki o e-izobraževanju ali IKT v izobraževanju

Spletne revije s članki o e-izobraževanju in s članki o e-izobraževanju ali IKT v izobraževanju omogočajo dostop do najnovejših strokovnih spoznanj, do rezultatov raziskovalnega in razvojnega dela, do primerov dobre prakse, do novosti ipd. na področju e-izobraževanja ali tudi do različnih vidikov uporabe IKT v tradicionalnem izobraževanju.

Canadian Journal of Learning and Technology
http://www.cjlt.ca/
 
Contemporary Issues in Technology & Teacher Education, CITE Journal
http://www.aace.org/pubs/cite/default.htm
 
Educational Technology Research and Development
http://link.springer.com/journal/11423
 
iJIM, International Journal of Interactive Mobile Technologies
http://www.online-journals.org/index.php/i-jim/index
 
Interactive Learning Environments
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=nile20#.VR0jF00cTFI
 
International Journal of Educational Technology in Higher Education
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
 
Journal of Interactive Media in Education, JIME
http://jime.open.ac.uk
 
Journal of Learning Analytics
https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/JLA/index
 
Language Learning & Technology
http://llt.msu.edu
 
Learning TRENDS Online Newsletter
http://masie.com/MASIE-Information/subscribe-to-trends.html
 
The evoLLLution
http://www.evolllution.com/