V posnetku Stephen Downes, utemeljitelj sodobne teorije učenja t. j. konektivizma (več o tem v monografiji E-izobraževanje za digitalno družbo) na poljuden način predstavlja razliko med tradicionalnim sistemom za upravljanje učenja (learning mangement system – LMS (oz. učnim okoljem kot npr. Moodle, Blackboard itd.)) in personaliziranim učnim okoljem (personal learning environment – PLE). Navaja številne pomanjkljivosti LMS in prednosti PLE za udeležence izobraževanja.