Vodič po kvaliteti online poučevanja in učenja je leta 2017 izdalo norveško združenje petdesetih organizacij za fleksibilno izobraževanje (Flexible Education Norway), že leta 2018 pa je izšel še prevod vodiča v angleški jezik. Avtorji vodiča menijo, da je za kvalitetno online izobraževanje potrebnega morda več razmisleka in več solidnega načrtovanja v primerjavi s tradicionalnim izobraževanjem v živo. Avtorji poskušajo odgovoriti na različna vprašanja, ki se porajajo načrtovalcem, razvijalcem in izvajalcem online izobraževanja kot na primer – Kako uporabiti tehnologijo za doseganje učnih ciljev? Katere metode in aktivnosti so najbolj primerne za motivacijo in podporo udeležencem izobraževanja? Katera znanja morajo imeti tutorji v online izobraževanju? ipd. Vodič je dober pripomoček za načrtovanje online izobraževanja, vsebuje pa tudi praktična navodila, nasvete in primere.

https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/quality_education_netversion