Pojmovniki in slovarji

Terminologija na področju e-izobraževanja se še razvija. Definicije in razumevanje tako e-izobraževanja kot z njim povezanih pojavov, tehnologije ipd. se med strokovnjaki in v praksi razlikujejo. To se odraža v različnih opredelitvah istih pojmov v različnih pojmovnikih in slovarjih.