Tony Bates predstavlja svoje opredelitve oz. definicije pojmov kot so online izobraževanje, kombinirano izobraževanje, študij na daljavo, e-izobraževanje itd.

Tony Bates predstavlja svoje opredelitve oz. definicije pojmov kot so online izobraževanje, kombinirano izobraževanje, študij na daljavo, e-izobraževanje itd.

Dr. Tony Bates, eden od vodilnih teoretikov in avtor enajstih knjig na področju online izobraževanja in izobraževanja na daljavo, na svojo spletni strani predstavlja svoje opredelitve oz. definicije pojmov kot so online izobraževanje, kombinirano izobraževanje, študij na daljavo, e-izobraževanje itd. Izobraževanje na daljavo, ki se izvaja v času epidemije, opredeli kot poučevanje na daljavo v sili (emergency remote teaching). Gre za pojav izvajanja izobraževanja na daljavo, ki le začasno nadomesti tisto izvajanje izobraževanja, ki bi se sicer izvajalo v živo.

Povezava: https://www.tonybates.ca/2008/07/07/what-is-distance-education/ 

Posnetek: razlika med tradicionalnim sistemom za upravljanje učenja personaliziranim učnim okoljem

Posnetek: razlika med tradicionalnim sistemom za upravljanje učenja personaliziranim učnim okoljem

V posnetku Stephen Downes, utemeljitelj sodobne teorije učenja t. j. konektivizma (več o tem v monografiji E-izobraževanje za digitalno družbo) na poljuden način predstavlja razliko med tradicionalnim sistemom za upravljanje učenja (learning mangement system – LMS (oz. učnim okoljem kot npr. Moodle, Blackboard itd.)) in personaliziranim učnim okoljem (personal learning environment – PLE). Navaja številne pomanjkljivosti LMS in prednosti PLE za udeležence izobraževanja.

Poročilo o kvaliteti izobraževanja na globalni ravni v času pandemije

Poročilo o kvaliteti izobraževanja na globalni ravni v času pandemije

Vodilna globalna organizacija za odprto izobraževanje in izobraževanje na daljavo The International Council for Open and Distance Education – ICDE je letos izdala poročilo o dogajanju in izzivih zagotavljanja kvalitete izobraževanja povezanih s hitrim preskokom v izobraževanje na daljavo v času pandemije leta 2020. Med različnimi deli sveta so se pokazale velike razlike. V Severni Ameriki je pandemija še pospešila obstoječi trend v izobraževanju t. j. k naraščanju online in kombiniranega izobraževanja. V mnogih drugih delih sveta, kjer doslej online izobraževanje ni imelo prave pozornosti, pa je bil premik k »oddaljenemu« poučevanju šok za izobraževalni sistem. Neenakosti dostopa do tehnologije in družbene neenakosti so bile vidne celo v razvitih državah.

https://www.icde.org/knowledge-hub/quality-network-report-2021

Priročnik o kvaliteti online poučevanja in učenja

Priročnik o kvaliteti online poučevanja in učenja

Vodič po kvaliteti online poučevanja in učenja je leta 2017 izdalo norveško združenje petdesetih organizacij za fleksibilno izobraževanje (Flexible Education Norway), že leta 2018 pa je izšel še prevod vodiča v angleški jezik. Avtorji vodiča menijo, da je za kvalitetno online izobraževanje potrebnega morda več razmisleka in več solidnega načrtovanja v primerjavi s tradicionalnim izobraževanjem v živo. Avtorji poskušajo odgovoriti na različna vprašanja, ki se porajajo načrtovalcem, razvijalcem in izvajalcem online izobraževanja kot na primer – Kako uporabiti tehnologijo za doseganje učnih ciljev? Katere metode in aktivnosti so najbolj primerne za motivacijo in podporo udeležencem izobraževanja? Katera znanja morajo imeti tutorji v online izobraževanju? ipd. Vodič je dober pripomoček za načrtovanje online izobraževanja, vsebuje pa tudi praktična navodila, nasvete in primere.

https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/quality_education_netversion

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje za obdobje 2021-2027 sprejet

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje za obdobje 2021-2027 sprejet

Evropska komisija je 30. septembra sprejela Akcijski načrt za digitalno izobraževanje za obdobje 2021-2027 (Digital Education Action Plan), ki predstavlja ključni dokument za nadaljnji razvoj e-izobraževanja v Evropski Uniji. Dokument je nastal na podlagi posvetovanj z različnimi deležniki pa tudi na podlagi izkušenj z uporabo tehnologije v izobraževanju v času epidemije z virusom COVID-19. V dokumentu je poudarjeno, da se mora tudi izobraževanje ustrezno prilagoditi digitalnim spremembam v družbi, da bi s tem izboljšali kvaliteto izobraževanja in večjo vključenost.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_sl

 

E-izobraževanje za digitalno družbo

E-izobraževanje za digitalno družbo

V digitalni bralnici ACS  je na voljo novo delo o e-izobraževanju z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo. Monografijo smo napisali isti avtorji kot priročnik Osnove e-izobraževanja iz leta 2010 (dr. Lea Bregar, mag. Margerita Zagmajster in dr. Marko Radovan). Tehnološki razvoj v zadnjem desetletju je tudi izobraževanju odprl nove priložnosti za inovativne pristope v učenju in poučevanju, ki omogočajo razvoj znanja in zmožnosti skladno z zahtevami 21. stoletja in to ne samo e-, pač pa tudi tradicionalnemu izobraževanju. Obravnava teh pristopov in metod zajema približno 40 % monografije. Temeljne vsebine e-izobraževanja iz priročnika iz leta 2010 pa smo posodobili skladno z novimi strokovnimi spoznanji in tehnološkimi možnostmi. Monografija je sestavljena iz sedmih vsebinsko zaokroženih delov. V njej so predstavljeni teoretični in razvojni vidiki e-izobraževanja, značilnosti strateškega, poslovno-organizacijskega in pedagoškega vidika načrtovanja programov e-izobraževanja, razvoj programov e-izobraževanja, pedagoška podpora in menedžment pri izvedbi e-izobraževanja ter novi pristopi in metode, kot so odprto izobraževanje z <OER in MOOC, umetno inteligenco, učnimi analitikami, inteligentnimi tutorskimi sistemi, mobilnim učenjem, mikroučenjem, igrifikacijo, simulacijami, navidezno in nadgrajeno resničnostjo in z digitalnim pripovedovanjem.

Monografija predstavlja vsebinsko zaokrožen, aktualiziran in v prihodnost usmerjen pogled na e-izobraževanje na poti v digitalno družbo. Verjamemo, da bo uporabna za vse, ki jih te vsebine zanimajo.
Prenesite si PDF: e-izobrazevanje_za_digitalno_druzbo.pdf (407 str, 17 MB)

Ko bodo razmere omogočale, načrtujemo tudi izid publikacije v tiskani obliki. Vaši odzivi na monografijo so dobrodošli, posredujete jih lahko preko e-pošte na naslov: margerita.zagmajster@acs.si.

Mag. Margerita Zagmajster (margerita.zagmajster@acs.si), ACS in dr. Lea Bregar (lea.bregar@ef.uni-lj.si)