Evropska komisija je 30. septembra sprejela Akcijski načrt za digitalno izobraževanje za obdobje 2021-2027 (Digital Education Action Plan), ki predstavlja ključni dokument za nadaljnji razvoj e-izobraževanja v Evropski Uniji. Dokument je nastal na podlagi posvetovanj z različnimi deležniki pa tudi na podlagi izkušenj z uporabo tehnologije v izobraževanju v času epidemije z virusom COVID-19. V dokumentu je poudarjeno, da se mora tudi izobraževanje ustrezno prilagoditi digitalnim spremembam v družbi, da bi s tem izboljšali kvaliteto izobraževanja in večjo vključenost.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_sl