Tony Bates predstavlja svoje opredelitve oz. definicije pojmov kot so online izobraževanje, kombinirano izobraževanje, študij na daljavo, e-izobraževanje itd.

Tony Bates predstavlja svoje opredelitve oz. definicije pojmov kot so online izobraževanje, kombinirano izobraževanje, študij na daljavo, e-izobraževanje itd.

Dr. Tony Bates, eden od vodilnih teoretikov in avtor enajstih knjig na področju online izobraževanja in izobraževanja na daljavo, na svojo spletni strani predstavlja svoje opredelitve oz. definicije pojmov kot so online izobraževanje, kombinirano izobraževanje, študij na daljavo, e-izobraževanje itd. Izobraževanje na daljavo, ki se izvaja v času epidemije, opredeli kot poučevanje na daljavo v sili (emergency remote teaching). Gre za pojav izvajanja izobraževanja na daljavo, ki le začasno nadomesti tisto izvajanje izobraževanja, ki bi se sicer izvajalo v živo.

Povezava: https://www.tonybates.ca/2008/07/07/what-is-distance-education/ 

Posnetek: razlika med tradicionalnim sistemom za upravljanje učenja personaliziranim učnim okoljem

Posnetek: razlika med tradicionalnim sistemom za upravljanje učenja personaliziranim učnim okoljem

V posnetku Stephen Downes, utemeljitelj sodobne teorije učenja t. j. konektivizma (več o tem v monografiji E-izobraževanje za digitalno družbo) na poljuden način predstavlja razliko med tradicionalnim sistemom za upravljanje učenja (learning mangement system – LMS (oz. učnim okoljem kot npr. Moodle, Blackboard itd.)) in personaliziranim učnim okoljem (personal learning environment – PLE). Navaja številne pomanjkljivosti LMS in prednosti PLE za udeležence izobraževanja.

Poročilo o kvaliteti izobraževanja na globalni ravni v času pandemije

Poročilo o kvaliteti izobraževanja na globalni ravni v času pandemije

Vodilna globalna organizacija za odprto izobraževanje in izobraževanje na daljavo The International Council for Open and Distance Education – ICDE je letos izdala poročilo o dogajanju in izzivih zagotavljanja kvalitete izobraževanja povezanih s hitrim preskokom v izobraževanje na daljavo v času pandemije leta 2020. Med različnimi deli sveta so se pokazale velike razlike. V Severni Ameriki je pandemija še pospešila obstoječi trend v izobraževanju t. j. k naraščanju online in kombiniranega izobraževanja. V mnogih drugih delih sveta, kjer doslej online izobraževanje ni imelo prave pozornosti, pa je bil premik k »oddaljenemu« poučevanju šok za izobraževalni sistem. Neenakosti dostopa do tehnologije in družbene neenakosti so bile vidne celo v razvitih državah.

https://www.icde.org/knowledge-hub/quality-network-report-2021

Priročnik o kvaliteti online poučevanja in učenja

Priročnik o kvaliteti online poučevanja in učenja

Vodič po kvaliteti online poučevanja in učenja je leta 2017 izdalo norveško združenje petdesetih organizacij za fleksibilno izobraževanje (Flexible Education Norway), že leta 2018 pa je izšel še prevod vodiča v angleški jezik. Avtorji vodiča menijo, da je za kvalitetno online izobraževanje potrebnega morda več razmisleka in več solidnega načrtovanja v primerjavi s tradicionalnim izobraževanjem v živo. Avtorji poskušajo odgovoriti na različna vprašanja, ki se porajajo načrtovalcem, razvijalcem in izvajalcem online izobraževanja kot na primer – Kako uporabiti tehnologijo za doseganje učnih ciljev? Katere metode in aktivnosti so najbolj primerne za motivacijo in podporo udeležencem izobraževanja? Katera znanja morajo imeti tutorji v online izobraževanju? ipd. Vodič je dober pripomoček za načrtovanje online izobraževanja, vsebuje pa tudi praktična navodila, nasvete in primere.

https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/quality_education_netversion