Akcijski načrt za digitalno izobraževanje za obdobje 2021-2027 sprejet

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje za obdobje 2021-2027 sprejet

Evropska komisija je 30. septembra sprejela Akcijski načrt za digitalno izobraževanje za obdobje 2021-2027 (Digital Education Action Plan), ki predstavlja ključni dokument za nadaljnji razvoj e-izobraževanja v Evropski Uniji. Dokument je nastal na podlagi posvetovanj z različnimi deležniki pa tudi na podlagi izkušenj z uporabo tehnologije v izobraževanju v času epidemije z virusom COVID-19. V dokumentu je poudarjeno, da se mora tudi izobraževanje ustrezno prilagoditi digitalnim spremembam v družbi, da bi s tem izboljšali kvaliteto izobraževanja in večjo vključenost.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_sl

 

E-izobraževanje za digitalno družbo

E-izobraževanje za digitalno družbo

V digitalni bralnici ACS  je na voljo novo delo o e-izobraževanju z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo. Monografijo smo napisali isti avtorji kot priročnik Osnove e-izobraževanja iz leta 2010 (dr. Lea Bregar, mag. Margerita Zagmajster in dr. Marko Radovan). Tehnološki razvoj v zadnjem desetletju je tudi izobraževanju odprl nove priložnosti za inovativne pristope v učenju in poučevanju, ki omogočajo razvoj znanja in zmožnosti skladno z zahtevami 21. stoletja in to ne samo e-, pač pa tudi tradicionalnemu izobraževanju. Obravnava teh pristopov in metod zajema približno 40 % monografije. Temeljne vsebine e-izobraževanja iz priročnika iz leta 2010 pa smo posodobili skladno z novimi strokovnimi spoznanji in tehnološkimi možnostmi. Monografija je sestavljena iz sedmih vsebinsko zaokroženih delov. V njej so predstavljeni teoretični in razvojni vidiki e-izobraževanja, značilnosti strateškega, poslovno-organizacijskega in pedagoškega vidika načrtovanja programov e-izobraževanja, razvoj programov e-izobraževanja, pedagoška podpora in menedžment pri izvedbi e-izobraževanja ter novi pristopi in metode, kot so odprto izobraževanje z <OER in MOOC, umetno inteligenco, učnimi analitikami, inteligentnimi tutorskimi sistemi, mobilnim učenjem, mikroučenjem, igrifikacijo, simulacijami, navidezno in nadgrajeno resničnostjo in z digitalnim pripovedovanjem.

Monografija predstavlja vsebinsko zaokrožen, aktualiziran in v prihodnost usmerjen pogled na e-izobraževanje na poti v digitalno družbo. Verjamemo, da bo uporabna za vse, ki jih te vsebine zanimajo.
Prenesite si PDF: e-izobrazevanje_za_digitalno_druzbo.pdf (407 str, 17 MB)

Ko bodo razmere omogočale, načrtujemo tudi izid publikacije v tiskani obliki. Vaši odzivi na monografijo so dobrodošli, posredujete jih lahko preko e-pošte na naslov: margerita.zagmajster@acs.si.

Mag. Margerita Zagmajster (margerita.zagmajster@acs.si), ACS in dr. Lea Bregar (lea.bregar@ef.uni-lj.si)

Digital education action plan

Digital education action plan

Evropska komisija posodablja dokument Digital education action plan, ki bo odražal izkušnje z izobraževanjem iz časa krize z virusom COVID – 19 in zastavil dolgoročno vizijo za digitalno transformacijo izobraževanja in usposabljanja v EU. Načrtovani cilji so povečati digitalno pismenost, pomagati državam EU, da delujejo skupaj za prilagajanje izobraževanja in usposabljanja digitalni družbi in izkoristiti potencial interneta za online učenje, dostopno vsem ljudem.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan

Dr. Tony Bates napisal recenzijo knjige Open and Distance Education Theory Revisited

Dr. Tony Bates napisal recenzijo knjige Open and Distance Education Theory Revisited

Dr. Tony Bates, svetovno priznan strokovnjak s področja študija na daljavo in e-izobraževanja je napisal recenzijo knjige Open and Distance Education Theory Revisited. Knjiga vsebuje več prispevkov, ki predstavljajo pregled teorij na področju odprtega izobraževanja in študija na daljavo. Dr. Tony Bates obžaluje, da knjiga ne podaja teoretičnih analiz in implikacij o radikalnih spremembah v poučevanju s pomočjo uporabe novih metod in pristopov kot so navidezna resničnost, simulacije, igre in umetna inteligenca.

Spodbujanje humanih izkušenj z učenjem s tehnologijo

Spodbujanje humanih izkušenj z učenjem s tehnologijo

Mednarodna organizacija EDEN organizira enajsto raziskovalno delavnico z naslovom Spodbujanje humanih izkušenj z učenjem s tehnologijo: novi izzivi za raziskovanje v izobraževanju (digitalnem, odprtem, na daljavo in omreženem). Delavnica bo potekala online od 21. do 23. oktobra, gostila pa jo bo Universidade Aberta iz Portugalske (javna univerza, ki izvaja vse svoje programe v obliki e-izobraževanja). V okviru konference bo 21. oktobra potekal tudi doktorski simpozij za medsebojno izmenjavo izkušenj in znanja.

https://www.eden-online.org/2020_lisbon/