AKTUALNO

O E-KOTIČKU

Na Andragoškem centru Slovenije smo razvili E-kotiček, da bi vam omogočili dostop do sistematično urejenih in aktualnih spletnih informacijskih virov predvsem s področja e-izobraževanja. V e-kotičku pa so na voljo tudi spletni viri, ki se vsebinsko povezujejo z e-izobraževanjem. Gre za spletne vire s področja študija na daljavo in deloma tudi s področja uporabe sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju.

Razvoj e-kotička je sofinanciran iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter iz sredstev mednarodnega projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014 v Sloveniji.

Informacije o relevantnih spletnih povezavah pridobivamo na različne načine – večinoma na podlagi rednega pregledovanja in selekcioniranja novic, ki nam jih po elektronski pošti pošiljajo mednarodne in druge organizacije (npr. EDEN, ICDE, EADTU, ipd.) ter spletne revije s področja e-izobraževanja. Nekaj informacij pa pridobimo tudi s pomočjo Google-a.

Spletne informacije v e-kotičku so prikazane v osnovnih vsebinskih sklopih in podsklopih. Zaradi narave spletnih informacij mestoma ni bilo možno začrtati jasne meje med različnimi sklopi oz. podsklopi. Zato boste lahko informacije o isti temi, ki vas zanima, našli v več sklopih (npr. v specifičnem vsebinskem sklopu pa tudi v spletnih portalih in spletnih revijah).

V okviru e-kotička zaenkrat ponujamo iskanje željenih spletnih informacij in kontaktiranje sodelavke ACS. Če poznate kak zanimiv spletni vir s področja e-izobraževanja, pa ga niste našli v e-kotičku, nam ga prosim sporočite na e-mail: margerita.zagmajster@acs.si, pa ga bomo umestili v e-kotiček. Podatke o ponudbi programov v obliki e-izobraževanja oziroma študija na daljavo, ki so na voljo v Sloveniji nismo vključili v e-kotiček, saj so na voljo v na spletni strani ACS (https://pregled.acs.si/).

Vabljeni na ogled e-kotička!

Mag. Margerita Zagmajster